Er du en do'er som ønsker en spennende rolle innenfor vareflyt i et offensivt selskap med sterk vekst?

INNKJØPER/SUPPLY CHAIN PLANNER

Kolly er Reitan Retails Partner-satsning med ansvaret for varer og tjenester til alle kanaler i hele Norge. En veldig spennende del av dette er nyetableringen innen Storhusholdning-markedet, der de første store kundene allerede er på plass og hvor ambisjonen er en betydelig markedsandel i løpet av de neste årene. Storhusholdning-satsningen kommer som et forsterkende tillegg til en eksisterende solid base av kunder innen KBS/Convenience-markedet (Narvesen, 7/11, Circle K, Yx m.fl.). Kolly skal være nådeløst kunderettet, og vi lever og ånder for verdigrunnlaget «kunden er vår øverste sjef» - helt i tråd med verdigrunnlagene innen Reitan. Vi er en samarbeidspartner som ikke bare leverer varene dine, men en som kunder og leverandører kan sparre med og videreutvikle seg sammen med. Kolly er for de rette kandidatene en unik sjanse til å være med å bygge noe nesten fra start, samtidig som vi allerede har infrastruktur, kompetanse og investeringsvilje på plass i Kolly – og også som en stolt del av Reitan. Kolly omsetter for 3.4 mrd NOK og har ca. 80 ansatte per i dag.

Som INNKJØPER/SUPPLY CHAIN PLANNER vil du bli en del av vareflyt teamet som tilhører kommersiell avdeling sammen med analytikere, sortimentssjefer og partneransvarlige.

Du vil bli en del av teamets oppdrag for å sikre riktig varebeholdning og høy leveringsgrad til alle kundene våre innen både KBS og Storhusholdning. Herunder planlegge og optimalisere vareflyten for å sikre fornøyde kunder, høy lønnsomhet og effektivitet i tett samarbeid med relevante interessenter i hele forsyningskjeden.

Hovedoppgaver/ansvar
 • Bidra til høy kundetilfredshet, vekst og lønnsomhet ved å sikre riktig varebeholdning med høy leveringsgrad til våre kunder innen både KBS og Storhusholdning
 • Planlegge, utarbeide prognoser og operativt innkjøp fra en egen portefølje med leverandører
 • Drive innkjøpsprosessen fra leverandør til lager, avtale inntransport og håndtere avvik
 • Bidra til å forbedre en mest mulig effektiv forsyningskjede med god forståelse av kundebehov, bestillingsmønstre, vareflyt og leverandørrelasjoner
 • Nådeløst opptatt av kontinuerlig oppfølging av salgsstatistikk, innkjøpssystemene funksjoner og innhold
 • Delta i kryssfunksjonelle prosjekter og bistå med ad-hoc oppgaver
 • Arbeide med analyse og rapporter som internt underlag til forbedringer og egen portefølje av leverandører
Kvalifikasjoner/kompetanse
 • Høyere utdanning (BCS/Master) er en fordel, men hvor manglende teoretisk plattform kan kompenseres med solid relevant erfaring fra tilsvarende roller
 • Det er en fordel at du har innsikt i detaljhandel med god forståelse av verdikjeden fra leverandør, kjede eller grossistleddet
 • Kunderettet og kommersiell teft
 • Analytisk og fakta basert tilnærming til arbeidet
 • Tidligere erfaring med digitaliseringsprosesser og/eller innkjøpssystemer er et pluss
 • Generell kompetanse i bruk av Microsoft 365, gjerne med solide Excel ferdigheter er noe vi vektlegger
Personlig profil/egenskaper
 • Evnen til å løfte blikket og forstår hva som påvirker hva
 • Elske å planlegge, gjennomføre og få ting til å fungere
 • Iherdighet til å følge opp utfordringer helt i mål
 • Samarbeids -og teamorientert
 • Evnen til å balansere raske endringer med daglige faste rutiner
 • Strukturert og nøyaktig arbeidsmetodikk
 • Løsningsorientert, og trives med mange baller i luften
 • Trives med tall og faktabasert tilnærming
Vi kan tilby
 • En spennende rolle i oppbyggingsfasen av en satsing i Reitan Retail innenfor et nytt forretningsområde med offensiv strategi om å ta markedsandeler
 • Mulighet for solid personlig og faglig utvikling også internt i konsernet
 • Gode muligheter til å påvirke selskapets rutiner og systemer i en tidlig fase
 • Delta i et kryssfunksjonelt samarbeid hvor man får arbeide tett med alle selskapets funksjoner som er samlokalisert med vårt lager på 33.000 kvm (for tiden)
 • Bli en del av et team som jobber tett sammen på kontoret, men også fleksible til å arbeide virtuelt der vi finner det nyttig
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som alle er med på en spennende reise for å utvikle Kolly


Arbeidssted:Vinterbro
Søknadsfrist:06.02.2023