Vil du forme morgendagens utdanning? Vår nye markedsdirektør får alle muligheter!

Markedsdirektør CMO

Intendia Professional er et privat utdanningsselskap der hovedvirksomheten ligger i de digitale utdanningstilbudene NKI Nettstudier og MedLearn. Dette innbefatter både fagskoleutdanninger videregående opplæring og kursvirksomhet. Selskapet fokuserer på fleksibilitet, digitalisering og edtech i sitt tilbud. Intendia Professional har ambisiøse planer for digital læring og beveger seg mot en lederrolle innenfor sektoren i Norge. Totalt har skolene NKI Nettstudier og MedLearn ca 6 000 aktive studenter, ca. 70 fast ansatte som jobber med pedagogikk og digital utvikling samt ca 60 lærere i deltidsstillinger innenfor en rekke fagområder. Se www.nki.no og www.medlearn.no for mer informasjon.

Markedsdirektør - CMO til Intendia Professional

Vi er en utfordrer til tradisjonell undervisning, som brenner for å skape fremtidens digitale læringsopplevelse. Digital læring er i kraftig vekst, og Intendia, med merkevarene NKI og MedLearn, har tatt en ledene posisjon i utvikling av et fleksibelt, tilgjengelig digitalt læringstilbud til et økende antall studenter innen fagskole, kurs, og videregående opplæring. Markedsavdelingens viktigste jobb er å befeste vår posisjon som den beste tilbyderen av fleksible nettstudier i Norge. For å løfte dette videre, søker vi en engasjert og erfaren CMO til å utvikle vår posisjon som ledende selskap innen fremtidsrettet utdanning.
I rollen som CMO har du det overordnede ansvaret for at markedsavdelingens aktiviteter skaper vekst og utvikling i tråd med selskapet strategi og målsettinger. Avdelingen består i dag av fire personer som jobber på tvers av digital markedsføring, konverteringsoptimalisering, grafisk design og innholdsproduksjon. I det daglige arbeidet er det avgjørende å kunne balansere kortsiktige tiltak som sikrer vekst i antall studenter, og merkevarebyggende initiativ som bygger posisjon over tid. Som CMO er du sentral i selskapets utvikling og ledergruppe, og en sterk bidragsyter i videreutviklingen av et sultent og kompetent miljø.

Dette blir ditt viktigste ansvar og arbeidsoppgaver:
 • Lede markedsavdelingen og sikre en målstyrt og innsiktsbasert arbeidsform i teamet
 • Videreutvikling av merkevarenes posisjon som den beste tilbyderen av fleksible nettstudier
 • Overordnet ansvar for effektdokumentasjon, budsjettallokering og prioritering av tiltak
 • Operativt ansvar for at markedsplaner, kampanjer, innholdsproduksjon og optimalisering
 • Instrumentell, sammen med ditt team, i å fortsette vekst i studenter og inntekter
 • Overordnet ansvar for Intendias partnere innen mediekjøp, CRO, reklame, PR og innholdsproduksjon
 • Videreutvikle kommersielle samarbeid sammen med salgsapparatet
 • Sikre at markedsavdelingen er en positiv bidragsyter i tverrfaglige prosjekter og arbeidsprosesser i videreutvikling av Norges sterkeste, digitale utdanningsprodukt
Dette kan du glede deg til:
 • Store muligheter for videre vekst i en strategisk rolle i utviklingen av Intendias digitale posisjoner
 • Et engasjert miljø som jobber salgs- og konverteringsdrevet
 • Hyggelig arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Posisjonere merkevarer med solid vekst over de siste årene
 • Jobbe i et konsern som investerer i fremtidens digitale utdanningsløsninger
 • Mulighet til å videreutvikle ambisjonene innen EdTech og etablere en ledende rolle i Norge innen segmentet
 • En "Purpose driven" virksomhet som skaper en forskjell for våre studenter/kunder
Antagelig vil du nikke gjenkjennende til disse ønskene våre:
 • Utdanning innen markedsføring/kommunikasjon på masternivå
 • Erfaring fra tilsvarende stilling
 • Erfaring med konverteringsorientert markedsføring og høy ROI på markedsmidlene
 • God kjennskap til merkevarebygging i digitale og andre relevante flater
 • Forståelse for taktisk, konverteringsorientert kommunikasjon innen alle digitale flater
 • Erfaring fra hele kommunikasjonsmiksen, og hvordan denne kan utvikle merkevare og kultur, strategisk og taktisk
Personlige egenskaper vi verdsetter:
 • Lagbygger som ønsker å skape et ledende miljø innen markedsføring
 • Evne til å tenke utenfor boksen og identifisere effektive tiltak
 • Motivert av å skape en innsiktsbasert kultur
 • Kommersielt fokus og evne til å se muligheter
Tar du utfordringen? Vi ser frem til å høre fra deg!
 


Arbeidssted:Oslo
Søknadsfrist:19/5 2023