Regionsjef Sør

Regionsjef Sør

Sønnico er en landsdekkende elektroentreprenør og inngår i UMOE konsernet. I over 100 år har selskapet vært en samfunnsbygger og en viktig leverandør av elektro til både private, bedrifter og offentlige virksomheter. Sønnico tar et omfattende samfunnsansvar ved å være en stor lærlingbedrift. Sønnico har ca 350 ansatte fordelt på 8 kontorer i Norge; Oslo, Larvik, Kr.sand, Egersund, Stavanger, Bergen, Florø, Trondheim. I tillegg betjenes landsdekkende kunder i andre deler av landet gjennom utstrakt reisevirksomhet.

Som Regionssjef i Sønnico har du det overordnede ansvaret for å organisere, utvikle og ivareta den daglige driften i din region, være en viktig motivator for regionens ansatte, samt utvikle markedspotensialet i egen region . I tillegg vil du være en viktig bidragsyter og fast deltaker i selskapets ledergruppe og gjennom det ta del i den strategiske utviklingen av selskapet.  Stillingen rapporterer til adm.dir.
Kandidaten vi ser etter har solid ledererfaring både operativt og strategisk. Du må ha kjennskap til, og erfaring fra, våre to hovedområder; service og prosjekt, samt ha et godt og relevant nettverk i din region. Det er også ønskelig med fagkompetanse innen elektrofaget.
 
Arbeidsoppgaver
  • Lede og utvikle regionen i henhold til mål og strategier, herunder utnytte eksisterende og nye markedsmuligheter i tråd med Sønnicos vekststrategi
  • Inspirere, motivere og utvikle egne ansatte og sikre at vi etterlever vårt kundeløfte «kvalitet i alle koblinger»
  • Sikre et godt samarbeid med andre avdelinger i selskapet, med tillitsvalgte og med vernetjeneste
  • Bidra til den strategiske utviklingen av selskapet gjennom å være en tydelig og motiverende deltaker i selskapets ledergruppe
  • Aktivt oppsøke nye og potensielle kunder og utvikle gode kunderelasjoner både lokalt og gjennom nasjonale avtaler
 
Kompetanse og erfaring
Vi mener rett person har minimum 5 års relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater og med personal-, resultat og budsjettansvar. Du har et solid og relevant nettverk i regionen og et positivt rennomè i markedet.  Sønnico er en kunde- og markedsorientert bedrift i vekst, og vi ønsker oss en tydelig og fremoverlent leder som er dyktig til å utvikle og motivere egne ansatte. Vi ser etter en leder som er flink til å kommunisere og som evner å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Det er viktig at du er en dyktig organisator og planlegger, samtidig som du evner å være fleksibel. Du må ha høy gjennomføringsevne, og må kunne takle en travel hverdag.

Det er viktig at du fremstår som en god rollemodell gjennom å etterleve Sønnicos verdier: Tydelig, engasjert og ansvarlig gjennom egen atferd
Videre er det viktig at du har god teknisk forståelse og en teknisk rettet utdanning.


Vi  kan tilby
Sønnico AS er mer enn bare et elektroselskap. Vi er en kompetansebedrift som investerer mye i personlig og faglig utvikling hos våre medarbeidere. Du vil få varierte og spennende oppgaver og en unik mulighet til å være med å videreutvikle Sønnico AS i årene fremover.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en spennende stilling du selv kan være med å påvirke.
 


Arbeidssted: Kristiansand
Søknadsfrist: Snarest