Næringspolitisk rådgiver for et kraftsystem i endring

Næringspolitisk rådgiver

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Vår visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektrifiserte samfunnet i verden. Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Det norske kraftsystemet står foran raske og store endringer på veien mot et fornybart og fullelektrisk samfunn. Vi ser etter deg som har stort engasjement for fornybarnæringen, grundig forståelse av kraftsystemet og et ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling av strømnettet mot lavutslippssamfunnet. Et velfungerende kraftsystem er avgjørende for økt verdiskaping og grønn vekst i Norge og vil være nøkkelen for å få til overgang fra bruk av fossil til fornybar energi.

Viktige fagområder og oppgaver

 • Bidra til at vi utvikler kostnadseffektive løsninger som følge av elektrifisering, spesielt innen transportsektoren  
 • Følge opp tekniske og økonomiske rammevilkår som gjelder nettvirksomheten, spesielt
  • Kostnadsfordeling
  • Nye fleksibilitetsløsninger og fleksibilitetsmarkeder
  • EU-regelverk, spesielt for distribusjonsnett
  • Beredskap og IKT-sikkerhet
 • Ha tett dialog og samhandling med våre medlemmer
  • Utveksle erfaring og informasjon
  • Utarbeide posisjoner og høringssvar
 • Ha utstrakt samarbeid med andre miljøer, myndigheter som NVE og OED, andre bransjeorganisasjoner i inn- og utland og kunnskapsmiljøer  

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant teknisk universitet- eller høyskoleutdanning, en fordel med økonomisk tilleggsutdanning
 • Erfaring fra kraftbransjen og god kjennskap til det norske kraftsystemet og nettvirksomheten
 • Evne til å se muligheter og utfordringer økt bruk av digitalisering og automatisering av strømnettet vil gi
 • Liker å skrive og formidle, deler gjerne din kunnskap
 • Høy gjennomføringsevne, er fremtidsrettet og tenker helhetlig
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid, gjerne i EU, vil være en fordel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

 Vi kan tilby deg

 • Deltakelse i en avgjørende omstilling av hele samfunnet vårt
 • En stilling hvor du får mulighet til å forme mye av arbeidet selv 
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • En utadrettet stilling hvor du vil opparbeide deg en stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • En hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
  • Noe reisevirksomhet må påregnes.
  • Stillingen rapporterer til direktør i avdeling for Nett.


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 3. mars 2019