Foruten å finne de gode faglige kvalifikasjoner, har Anders også vist seg å finne kandidater med personlige egenskaper som passer inn i miljøet. Det har vært en vel så viktig faktor som det faglige.

DSF9953.jpg

Anders Sæther

Anders har ledet en lang rekke utvelgelsesprosesser på vegne av flere av Norges største og mest kjente selskaper. Han har flere års erfaring som DNV GL sertifisert Rekrutterer og som bruker av arbeidspsykologiske testverktøy. Anders har jobbet med salg og rådgivning siden 2010.

Han var tidligere Senior Consultant i Kelly Services hvor han jobbet med stillinger innen: Supply Chain Management, procurement/sourcing, innkjøp, logistikk og salg. Anders har opparbeidet seg et stort nettverk av fagspesialister og mellomledere på tvers av ulike bransjer og stillingstyper.

Ett av hans spesialområder er ledertalenter og høyt utdannede som vil innta toppen av norsk næringsliv i årene fremover. Han har samarbeidet tett med alt fra store internasjonale aktører til små- og mellomstore bedrifter, spesielt i området rundt Oslo & Akershus (Romerike).

Anders er faglig engasjert med bakgrunn i atferdsanalyse og videreutdanning på masternivå innen atferdsøkonomi, HR, organisasjon og ledelse.

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.

Annonsert rekruttering

Når du ønsker bred oppmerksomhet for å nå ut til flest mulig potensielle kandidater er det mest effektivt å annonsere i ulike mediekanaler, som hyppig besøkes av de aktuelle målgruppene.

Coaching

Coaching er en prosess mellom likeverdige parter som har til formål å få den ene parten til å prestere maksimalt og nå sitt potensial.