Bård-uformell.jpg

Bård Idås

Bård har rekruttert over 100 medarbeidere innen ledelse, journalistikk, kommunikasjon, salg og IT. Han er utdannet historiker (cand.philol) fra Universitet i Oslo, har journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo og strategisk HR-ledelse fra BI i Oslo. Bård har operativ ledererfaring fra en bransje preget av digitalisering og stor omstilling. Han har vært toppleder, HR-direktør og redaktør i NTB, daglig leder av Arkitekst, journalist i Aftenposten og flere lokalaviser. I Raadgiverhuset jobber han med alle bransjer og typer stillinger, og spesielt med rekruttering til media, kommunikasjonsbransje, organisasjoner og forvaltning.

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.

Annonsert rekruttering

Når du ønsker bred oppmerksomhet for å nå ut til flest mulig potensielle kandidater er det mest effektivt å annonsere i ulike mediekanaler, som hyppig besøkes av de aktuelle målgruppene.

Kompetanseutvikling

Skal man utvikle en bedrift, må man utvikle menneskene i den.
Vi skaper resultater gjennom mennesker.

Coaching

Coaching er en prosess mellom likeverdige parter som har til formål å få den ene parten til å prestere maksimalt og nå sitt potensial.