Christian Grønn Ankerheim

Christian er utdannet siviløkonom fra BI og har 20 års erfaring fra leverandørsiden av norsk og nordisk dagligvarebransje.

Christian har bred erfaring fra markedsføring, salgs-og lederroller hos flere ledende leverandører innen det nordiske FMCG markedet. Blant annet fra Wella, Colgate og Wrigley’s.

De siste 10 årene har Christian hatt ulike Country Manager roller for selskaper i oppstart eller i større endringsfaser. Senest kommer Christian fra stilling som Sales Manager Melitta Nordic AS.

Christians kan bistå med rekruttering av spesialister og ledere til alle deler av varehandelen.

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.

Annonsert rekruttering

Når du ønsker bred oppmerksomhet for å nå ut til flest mulig potensielle kandidater er det mest effektivt å annonsere i ulike mediekanaler, som hyppig besøkes av de aktuelle målgruppene.

Coaching

Coaching er en prosess mellom likeverdige parter som har til formål å få den ene parten til å prestere maksimalt og nå sitt potensial.