Mine kolleger vil beskrive meg som nøyaktig, løsningsorientert, interessert, empatisk og pålitelig. Dyktig på kommunikasjon og relasjonsbygging. Liker å jobbe skjæringspunktet mennesker og teknologi.

Marius-uformell-4-scaled.jpeg

Marius Samuelsen

Marius har mer enn 15 års erfaring som leder for norske og internasjonale selskaper. l løpet av disse årene har han vært med å bygge opp flere enheter og selskaper. Rekruttering har vært en sentral del av hans rolle i disse årene. Marius har god erfaring med virksomhets- og resultatansvar, han er dyktig til å sette sammen gode team å bygge relasjoner mellom mennesker.

Marius sin faglige erfaring har gitt han ekspertise i det å forstå menneskelige ressurser, samarbeid samt ledelse og utvikling av mennesker i ulike kontekster.