«Min innstilling er at alle posisjoner i en bedrift er like viktige. Alle kan noe som ikke andre kan uavhengig av nivå. Det handler om hvert enkelt menneske og god samhandling med kollegaer. Jeg er opptatt av å gjøre andre gode.»

DSF9945.jpg

Tom Bye Johansen

Tom har mer enn 20 års erfaring i å lede og ansette medarbeidere. Dette har gitt Tom trygghet og en solid erfaring innen rekruttering. Han motiveres av å ansette rett kandidat og legge forholdene til rette for en positiv utvikling for ny medarbeider og for oppdragsgiver.

Tom har lang erfaring innen salg og markedsføring. Med særlig god kunnskap innenfor mediebedrifter. Han vært med på å starte flere bedrifter, den siste innen Content Marketing. Tom har stor forståelse og kompetanse for hvordan starte opp nye bedrifter og avdelinger med de rette ansatte. «Det er menneskene som er den viktigste ressurs for at en bedrift skal lykkes»  sier Tom.

Han har bred erfaring fra hele verdikjeden, fra idé til ferdig produkt. Dette har gitt han en god oversikt og stor kunnskap om den nye forbruker- og mediehverdagen. Digitale løsninger, design, SOME medier og SEO / analyse og trykte medier ligger som en god grunnmur i kompetansen.

Tom har hatt lederstillinger innen Radio 1 Norge, Kort Sagt AS, Egmont / Hjemmet Mortensen og Cloud Media Service.

Tom er sertifisert bruker av personlighets- og logiske testprogram, People Test Systems.

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.

Annonsert rekruttering

Når du ønsker bred oppmerksomhet for å nå ut til flest mulig potensielle kandidater er det mest effektivt å annonsere i ulike mediekanaler, som hyppig besøkes av de aktuelle målgruppene.

Kompetanseutvikling

Skal man utvikle en bedrift, må man utvikle menneskene i den.
Vi skaper resultater gjennom mennesker.