Trygve-uformell2.jpg

Trygve Lorentzen

Trygve har over 8 års erfaring fra rekrutteringsbransjen, der han har jobbet mest med stillinger innen markedsføring, kommunikasjon, PR, salg og reklame. Han har jobbet spesielt tett med salgs- og markedsavdelinger, kommunikasjonshus, oppstarts-miljøer og digitale spesialistmiljøer. Trygve har også selv lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver, en kompetanse han føler han drar god nytte av i en rekrutteringsprosess. Han er utdannet innen PR og medievitenskap, og har et velutviklet nettverk på tvers av ulike industrier i Norge og Norden.

Trygve har også erfaring som redaktør i bransjebladet Kreativt Forum og som journalist, og har rekruttert alt fra kreative ledere, selgere, rådgivere, topp- og mellomledere innen salg, markedsføring og kommunikasjon, samt ulike problemløsere og digitale spesialister.

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.

Annonsert rekruttering

Når du ønsker bred oppmerksomhet for å nå ut til flest mulig potensielle kandidater er det mest effektivt å annonsere i ulike mediekanaler, som hyppig besøkes av de aktuelle målgruppene.

Coaching

Coaching er en prosess mellom likeverdige parter som har til formål å få den ene parten til å prestere maksimalt og nå sitt potensial.