Din business er vår business

I Raadgiverhuset er vi fullt operative og har mange spennende rekrutteringsprosesser i gang. Vi har god dialog med våre kunder og kandidater og tilbyr alle deler av prosessen på digitale plattformer. Samtidig møtes vi også fysisk der mulighetene ligger til rette for det – selvsagt i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Noen bransjer opplever nå økt behov for rekruttering til kritiske stillinger, mens andre har midlertidig ansettelsesstopp. Vi kjenner våre kunder så godt at vi tilpasser oss deres behov. For tiden har vi økt etterspørsel etter rådgivningstjenester for medarbeidere som rammes av nedbemanning og trenger hjelp til å komme videre i sin karriere. Andre HR-relaterte tjenester er også mer aktuelle enn før. Men de aller fleste vil trenge folk igjen uansett, for å drive virksomheten videre.

Vi håper alle å komme tilbake til en tilnærmet normaltilstand så snart som mulig, men tenker at en krise også kan bringe oss tettere sammen. Vi tenker langsiktig og er her for våre kunder og kandidater!