Jeg liker orden og struktur, systemer og logistikk. Men jeg er også en pragmatiker, og kan håndtere uforutsette oppgaver og utfordringer. Humor er viktig for meg, og jeg får lett gode relasjoner til mennesker rundt meg

Ellen-farge-nettsiden-scaled.jpeg

Ellen Gundersen

Ellen er utdannet innen grafisk design, salg og markedsføring. Hun kan skilte med lang arbeidserfaring innen salg, butikketablering og kjededrift. I 2000 byttet Ellen beite til rekruttering, og har siden den gang opparbeidet seg bred kompetanse på executive search. Ellen finner lederkandidater på strategisk og taktisk nivå innenfor fagområdene bygg, økonomi, salg og marked.

Hun har også jobbet mye med administrativt og operativt prosjektarbeid i forbindelse med offentlige ansettelsesprosesser.

Ellen er sertifisert på flere arbeidspsykologiske tester, blant annet Hogans Assessment Systems (HAS), Predicting Job Performance (PJP) og Occupational Personality Questionnaire (OPQ).

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.