JP-farge-nettsiden.jpeg

Jens-Petter Arntzen

Jens-Petter har lang erfaring med rekruttering av nøkkelpersoner til flere bransjer. Spesialområdet er ledere og fagpersoner for stillinger med stor vekt på digitalisering. Han drar nytte av et stort nettverk fra media og IT-bransjen i dette arbeidet.

Jens-Petter har markedsføringsutdanning og lang ledererfaring fra Schibsted. Der gjennomførte han også store omstillingsprosesser. Han begynte i rekrutteringsbransjen i 2014, for å kunne bruke sin erfaring på en ny arena. Kundene opplever Jens-Petter som en engasjerende og kunnskapsrik sparringspartner, en som forstår deres forretningsmessige utfordringer. Arbeidet kjennetegnes av strukturerte og profesjonelle prosesser – med høy faglig kvalitet og resultatfokus.