Merete-farge-nettsiden.jpeg

Merete Mandt Larsen

Merete har jobbet innen området medier og kommunikasjon i over 30 år – og har jobbet med fagområder og selskaper innen reklame, mediebyråvirksomhet, mediekanaler med mer. Hun har også hatt lederoppgaver i flere selskaper og organisasjoner.

Merete har hatt roller som daglig leder, kundedirektør, kommunikasjonsleder og rådgiver – og hun har jobbet i både små og store organisasjoner, med både strategi og mer taktiske oppgaver. Hun kommer sist fra rollen som daglig leder i Mediebyråforeningen.

Selv har hun prioritert arbeidserfaring, og relevante kurs i kombinasjon med ulike roller i arbeidslivet.

Som menneske er hun rett og slett nysgjerrig – og ikke minst sosial. Merete har troen på at godt samspill gir de beste resultatene. At man på den ene siden må finne den riktige plassen på kort og lengre sikt for enkeltindividet – og at dette er i tråd med organisasjonens behov og målsettinger.

De beste resultatene blir til ved å sette seg inn i menneskets og organisasjonens/selskapets styrker, svakheter, verdier, målsettinger med mer.