Netti-farge-nettsiden.jpeg

Netti Fuglesang

Netti har de siste årene arbeidet som konsulent, hovedsakelig innenfor karriereveiledning, coaching og endringsledelse. Hun har bistått et stort antall klienter i endringsprosesser, jobbmatch og karrierebytte. Parallelt har hun jobbet med ledelse og styreverv.

Hun har studiebakgrunn fra blant annet BI og UiO innenfor organisasjon og ledelse, salg, markedsføring, psykologi og coaching. Mange års erfaring fra ulike bransjer i næringslivet har gitt henne en bred kompetanseplattform og svært god forretningsforståelse. I tillegg besitter hun erfaring fra salg, relasjonsbygging, ledelse og personalansvar.

Netti er opptatt av relasjoner og resultater, og har gjennom sin allsidige erfaring opparbeidet en solid plattform for å møte mennesker på tvers av fag og interesser. Hun er genuint nysgjerrig, og god på å lese og lede samspillet mellom klienter og kandidater. Hun evner å balansere det kommersielle, strategiske og menneskelige på en måte som gjør at både oppdragsgivere og kandidater opplever seg godt ivaretatt.

Hun er engasjert, og kreativ i tillegg til at hun er høy på ansvar og integritet. En kombinasjon av egenskaper som gir deg trygghet i at hun tar ansvar for å lande en helhetlig og best mulig løsning for begge parter.

Executive search

Ønsker du å identifisere de beste kandidatene til nøkkelstillinger på ulikt nivå er et aktivt, direkte og diskret søk i markedet den mest effektive rekrutteringsmetoden.

Annonsert rekruttering

Når du ønsker bred oppmerksomhet for å nå ut til flest mulig potensielle kandidater er det mest effektivt å annonsere i ulike mediekanaler, som hyppig besøkes av de aktuelle målgruppene.

Coaching

Coaching er en prosess mellom likeverdige parter som har til formål å få den ene parten til å prestere maksimalt og nå sitt potensial.