Pål har, ut fra sin erfaring, inngående forståelse for de utfordringene som møter ledere og andre nøkkelpersoner i dagens marked. Påls arbeid kjennetegnes av betydningen av kvalitet tvers igjennom hele rekrutteringsprosessen – ingen snarveier

Pal-farge-nettsiden.jpeg

Pål S. Øverby

Pål har de siste årene gjennomført over 300 rekrutteringsoppdrag til nøkkelstillinger i privat og offentlig virksomhet. Spesialområde er mellomledere, toppledere og fagspesialister med sterk digital kompetanse. Pål har selv hatt digitalt fokus helt siden etableringen av FINN.no i hans tid som annonsedirektør i Aftenposten.

Etter mange år med linjeleder- og topplederansvar har Pål de siste 13 år jobbet med rekruttering til leder- og spesialiststillinger. Tidligere erfaring er fra medie- og kommunikasjonsbransjen, hvor han har innehatt en rekke sentrale roller, bl.a. som annonsedirektør i Aftenposten og i Hjemmet Mortensen og adm. direktør i Observer Norge. Han har også jobbet 5 år i reklamebransjen. Pål var sentral i etableringen av, og som styremedlem i, FINN.no. Pål er siviløkonom fra BI.

Pål har et meget omfattende nettverk, spesielt innenfor media, i kommunikasjonsbransjen og i næringslivet generelt. Ham har rekruttert alt fra digitale forretningsutviklere til sjefredaktører, adm. direktører og IT-utviklere. Innen media, IT, salg, byrå, kommuner, industri, økonomi, samferdsel, marked, analyse, organisasjoner og handelsbedrifter.

Pål er sertifisert bruker av flere personlighets- og logiske testprogram (People Test Systems/OPQ32).